Z-SUITE

نرم افزار اختصاصی بصری و ساده برای
تبدیل فایل های سه بعدی به یک مدل حقیقی.

دانلود

تنظیم خصوصیات دلخواه.

پروژه خود را آن طوری که دلخواه شماست تنظیم و برای چاپ آماده کنید.

infil the model

پر کردن مدل

در 6 حالت
مشخص شده

split object

تقسیم مدل

و چاپ به
اجزاء متفاوت

resize & arrange

تغییر اندازه

و چیدمان پروژه شما
در صفحه ساخت

speed option

گزینه سرعت

برای تنظیم سرعت
مناسب چاپ

filament profile

مشخصات

مواد مصرفی منطبق
با تنظیمات

convert the model

تبدیل مدل از

2D به 3D به طور مستقیم
در نرم افزار

بیشتر بیشتر است.

با اختیار داشتن با کیفیت ترین ماشین چاپ سه بعدی، شما می توانید مدل ها را از کتابخانه مدل های
سه بعدی زُرتراکس انتخاب کنید. یک دستگاه بی نظیر شایسته پروژه های استثنایی هست.

community

پیوستن به انجمن تخصصی
در حال رشد ما

projects in one place

داشتن همه پروژه های شما
در یک پروفایل

exceptional models

لذت بردن از
استثنایی ترین مدل ها

improve your skills

یادگیری بیشتر
وارتقاء مهارت های خود

به طور مستقل با همفکر کنید.

ده ها نرم افزار طراحی سه بعدی با هم کار می کنند و با Z-SUITE سازگار هستند.

نسخه آزمایشی
را تجربه کنید.

آیا می خواهید به سرعت آنچه در Z-SUITE هست را تجربه کنید؟
نسخه آزمایشی را دانلود و قابلیت های آن را از نزدیک لمس کنید
و ببینید که چقدر کار با آن راحت است.

Already have a printer? Download the full version.