اکوسیستم زُرتراکس

هر چیزی که شما برای شروع چاپ سه بعدی
نیاز دارید یکپارچه شده است.

اطلاعات بیشتر

چاپگرهای سه بعدی زُرتراکس


قدم بعدی را برای لمس خلاقیت خود بردارید و کار را به آسانی شروع کنید.

مواد مصرفی زُرتراکس

برای کسب نتایج بزرگ، درک متقابل بین مؤلفه های چاپ بسیار ضروری است.

نرم افزار اختصاصیZ-SUITE

کار شما باید روی نتایج متمرکز شود
نه تنظیمات وقت گیر و دردسرساز.

اطلاعات بیشتر