یک قرص بهتر

داشتن یک چاپگر سه بعدی کارها را با راه حل های فردا
ساده تر، سریع تر و موثرتر می سازد.

اسکرول کنید

چاپ سه بعدی در
پزشکی

این زمینه جایی است که رضایت واقعی به نمایش در می آید. اگرچه ما سعی می کنیم
به گسترش کاربردهای این فن آوری در کسب و کارهای مختلف متمرکز شویم اما
مسائل واقعا مهم حیاتی زندگی را فراموش نکردیم. ما بهترین هایی را که
برای همه – در زندگی انسان - مهم هستند را توسط چاپگرهای سه بعدی زُرتراکس ارائه
می کنیم. ما برای آماده سازی راه حل های سریعی که در ذهن شماست و در هر لحظه ممکن
است برای مراقبت های بهداشتی و سلامت لازم باشد، شما را یاری خواهیم کرد.

تولید حجم کم

تولید حجم کم

ابزارسازی

ابزارسازی و تجهیزات

تست عملکردی

تست عملکردی

ایجاد تغییر

با رویت خواسته ها

چاپ پروتزها تنظیم شده با نیازهای یک فرد خاص و اصلاح و بهسازی تا زمان متناسب شدن کامل آن.

Rapid prototyping

با حذف محدودیت ها

ساخت تولیدات حجم کم در هر روز کاری، بدون نیاز به افزایش بودجه.

Rapid redesigning

you only need
a ZORTRAX.

Order today, unpack and instantly start
improving your products

Learn more