موتور روشن

دست و ذهن خود را باز کنید و با جدیدترین فن آوری کسب و کارتان
را بهسازی و به یک فرآیند کاملاً متفاوت و بی بدیل تبدیل کنید.

اسکرول کنید

چاپ سه بعدی در
مهندسی

با پیوستن به آخرین فن آوری ساخت به یکی از پیشگامان صنعت خود
تبدیل خواهید شد. چاپگرهای سه بعدی با طیف گسترده ای از
مواد مصرفی مدل های شما را با خصوصیات متفاوت که می توانند
تست های گوناگون را حتی در شرایط سخت تحمل کنند می سازد.
این فن آوری به شما این فرصت را به شما می دهد که نه فقط شکل
و آرگونومی مدل خود بلکه مقاومت آن را در محیط
واقعی مورد تست قرار بدهید.

طراحی مجدد

طراحی مجدد سریع

بزارسازی

ابزارسازی و تجهیزات

قطعات نهایی

قطعات نهایی

تولید حجم کم

تولید حجم کم

افزایشقدرت شما

با ساخت سریع

صرف زمان بر روی ایده های جدید به جای استفاده از روش های قدیمی نیازمند مراقبت و زمان زیاد.

نمونه سازی سریع

با بروز بودن

تحقق سریع سازگاری پروژه های شما از طریق توانایی بهسازی و تغییرات فوری در ساخت.

طراحی مجدد سریع

با دقت بالا

چاپ دقیق منعکس کننده اشکال و ابعاد مدل ها به کمک چاپگر سه بعدی زُرتراکس.

tooling

با انتخاب های متنوع

فراموش کردن محدودیت ها و انتخاب مناسب ترین مواد مصرفی برای نیازهای شما.

Rapid redesigning

you only need
a ZORTRAX.

Order today, unpack and instantly start
improving your products

Learn more