ساختن برای آرزوها

بسیاری از آرزوها، نیازمند اشیاء متناسب آن هستند. به همین دلیل شما می توانید از چاپگر سه بعدی
برای ساخت اشیاء سفارشی سازی شده، مناسب با خواسته هایتان کمک بگیرید.

اسکرول کنید

چاپ سه بعدی در
محصولات مصرفی

آیا تا به حال در فکر ساخت ابزارهایی بوده اید که مختص شماست؟ امروزه چنین آرزوهایی تنها به تخیل محدود نمی شود.
هر کس می تواند طرح های خود را بدون هیچ زحمت و نگرانی در مورد کیفیت آن ایجاد کند. شما می توانید
با چاپگر سه بعدی زُرتراکس این اتفاق را رقم بزنید و نسخه های متعدد از محصول مورد نظر خود را با جزئیات مناسب
بسازید. خواهید دید که چگونه کیفیت عالی و دقت ابعادی همراه با تکرارپذیری
فرصت های طراحی بی سابقه ای را به شما ارائه می دهد.

نمونه سازی

نمونه سازی سریع

طراحی مجدد

طراحی مجدد سریع

قالب سازی

قالب سازی

تست عملکردی

تست عملکردی

تولید حجم کم

تولید حجم کم

تنظیمهمه چیز

با سرعت بخشیدن

امکان توانایی چاپ اشیاء سریع، بازبینی و بهسازی آن.

Rapid prototyping

با تکرارپذیری

چاپ مدل ها منعکس کننده پروژه های دیجیتال شما به طور دقیق.

Rapid redesigning

با پس پردازش

پس پردازش مدل شما تا دریافت نتایج رضایت بخش.

tooling

با سفارشی سازی

محصولات شایسته نیازهای افراد با استفاده از چاپگرهای سه بعدی زُرتراکس و داشتن امکان سفارشی سازی در طراحی.

tooling

you only need
a ZORTRAX.

Order today, unpack and instantly start
improving your products

Learn more