سواری راحت تر

ببینید که چگونه طراحی های شما می تواند سریع ساخته شود زمانی که شما
فرآیند اجرای راه حل های چاپ سه بعدی را در کسب و کارتان توسعه می دهید.

اسکرول کنید

چاپ سه بعدی در
خودرو

سرعت، پویایی و قدرت صفت هایی هستند که معمولاً صنعت خودرو با آن ها توصیف می شوند.
ما اکوسیستم یکپارچه زُرتراکس را برای انجام حداقل کار و به دست آوردن حداکثر
کیفیت مدل ها ارائه کرده ایم. پایداری آن ها با استفاده از مواد مصرفی
چاپ با خصوصیات که با محیط های گوناگون تست تنظیم شده، تضمین می شود.
ما همه تلاش خود را بر این قرار داده ایم که شما در ایجاد قطعات صنعتی و استفاده
از آن ها برای بیان کانسپت های خود به طور صحیح استقلال کامل را کسب کنید.

نمونه سازی

نمونه سازی

تست عملکردی

تست عملکردی

ابزارسازی و تجهیزات

ابزارسازی و تجهیزات

قطعات نهایی و قطعات یدکی

قطعات نهایی
و قطعات یدکی

سرعت بخشیدنبه طراحی شما

با کوتاه شدن فرآیند تولید

شما باید بر روی مصرف کنندگان متمرکز شوید، نه زمان تولید - کوتاه شدن زمان توسط چاپ سه بعدی.

نمونه سازی سریع

با عملکرد چندگانه

داشتن توانایی انجام کارهای متفاوت و متنوع همه در یک زمان، بدون هیچ هزینه اضافی.

طراحی مجدد سریع

با سفارشی سازی

ساخت طرح هایی مناسب و مطابق با نیازهای فردی – یک جزء یا کل پروژه.

tooling

you only need
a ZORTRAX.

Order today, unpack and instantly start
improving your products

Learn more