ساختنبرج ها.

با چاپگر سه بعدی زُرتراکس، شما می توانید یک مدل دقیق از پروژه
معماری خود را بسازید و آن را در بهترین حالت ممکن به نمایش بگذارید.

اسکرول کنید

چاپ سه بعدی در
معماری.

همه معماران می توانند یک نفس راحت بکشند. از هم اکنون در ایجاد ماکت های
بسیار دقیق و پر از جزئیات کار دستی طولانی و مشقت بار ندارید. با کمک این
فن آوری شما می توانید به جای هدر دادن وقت خود در چسب زدن، برش زدن
و صرف ساعت ها وقت در آماده کردن مدل خود بیشتر بر فرآیند طراحی
و ساخت اشکال کمال یافته متمرکز شوید. ماشین های زُرتراکس ابزاری است
که کارتان را دقیق تر، سریع تر و بسیار راحت تر خواهد ساخت.

طراحی مجدد

طراحی مجدد سریع

ماکت سازی

ماکت سازی

مدل هادر بهترین حالت

با ساخت سریع.

داشتن توانایی تبدیل سریع ایده ها به .
مدل واقعی توسط خودتان

نمونه سازی سریع

با کاهش هزینه.

صرفه جویی در هزینه ها با جایگزین کردن روش های منسوخ شده با چاپ سه بعدی.

طراحی مجدد سریع

با رساندن به کمال

بیان ایده های خود با بالاترین دقت و درستی تمام
به کمک چاپگرهای سه بعدی زُرتراکس.

tooling

you only need
a ZORTRAX.

Order today, unpack and instantly start
improving your products

Learn more