درباره تست عملکردی بیشتر بدانید

با چاپگرهای قابل اعتماد زُرتراکس و مجموعه مواد مصرفی
برای چاپ، طیفی گسترده از کاربردها واقعاً امکان پذیر
است. می توانید مدل های چاپ شده خود را در شرایط گوناگون،
هر بار با انتخاب خواص، بافت و رنگ که مناسب مشخصات کسب و کارتان
است به بهترین شکل ممکن مورد تست قرار دهید.
در زُرتراکس کیفیت تنها در مورد ظاهر و ابعاد عالی نیست،
و دوام، استحکام و مقاومت مواد مصرفی، آن ها را
برای طی کردن مراحل تست مناسب ساخته است.

قابلیت تست تا هنگام ساخت

شما فقط به
زُرتراکس نیاز دارید

اطلاعات بیشتر